Category Archives: Czytelnia

Depresja

Co to jest depresja? Wydawałoby się, że każdy potrafi wyliczyć jej objawy –smutek, przygnębienie, niechęć do działania, lęk, a nawet objawy somatyczne. Nie znaczy to, że każdy z nas miewa depresję. Depresja nie jest wymysłem i usprawiedliwieniem lenistwa, ucieczką przed problemami. To poważna choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia. Jednak wcześniej trzeba ją zdiagnozować. Stan chorobowy…
Czytaj więcej

Fobia

Do tej grupy zaburzeń zalicza się między innymi agorafobię, fobie społeczne czy specyficzne postacie fobii. Lęki fobiczne wywołane są jakimś (zawsze tym samym i dobrze przez pacjenta identyfikowanym) obiektywnie niegroźnym czynnikiem (zwierzę, przedmiot, zjawisko) czy wydarzeniem zewnętrznym lub sytuacją, które pacjent odbiera jako zagrażające, stara się ich unikać, a w ich obecności odczuwa znaczny dyskomfort, cierpienie i lęk,…
Czytaj więcej

Nerwice szkolne

Wśród terminów najczęściej używanych w odniesieniu do zaburzeń nerwicowych u dzieci należą: nerwowość, wzmożona pobudliwość ruchowa, neurotyczność, nerwica i psychonerwica. Chociaż wielu autorów używa tych terminów zamiennie, to jednak obecnie zaobserwować można tendencję do uściślania tych pojęć. Chcąc podkreślić bardziej stronę wegetatywną zaburzenia, używa się terminu “nerwica”, natomiast termin “psychonerwica” odnosi się bardziej do zaburzeń…
Czytaj więcej

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej Planowanie kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym i dynamicznym. Długotrwałym, gdyż zapoczątkowany w okresie nauki szkolnej (wybór szkoły) kontynuowany jest w trakcie pokonywania kolejnych etapów edukacji i później podczas pracy zawodowej. Złożonym, gdyż proces planowania wymaga od nas wzięcia pod uwagę wielu czynników, z których zazwyczaj młody człowiek nie zdaje sobie sprawy.…
Czytaj więcej

Poradnik dla osób wybierających zawód

Czynniki trafnego wyboru zawodu Jedną z najważniejszych decyzji człowieka jest wybór zawodu. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie "Co będę robić w przyszłości?". Można szukać pomocy między innymi u rodziców, znajomych, doradcy zawodowego. Jednak ostateczna decyzja należy do Ciebie. Decyzja samodzielna i dobrze przemyślana może zagwarantować satysfakcję z wykonywanej pracy oraz sukces zawodowy. Zawód wybrany…
Czytaj więcej

Rozwój mowy w poszczególnych latach życia dziecka

Początek rozwoju mowy u człowieka rozpoczyna się z chwilą narodzin, podczas wydania tzw. pierwszego krzyku, następnie zaś z chwilą wydawania pierwszych przedjęzykowych, niewerbalnych dźwięków, dziecko zaczyna tworzyć grunt pod późniejsze poprawne wypowiedzi. Aby rozwój mowy przebiegał poprawnie ważne jest sprawne funkcjonowanie wszystkich zmysłów, z których najważniejszy to słuch. W rozwoju mowy dziecka można wyróżnić 4…
Czytaj więcej