Category Archives: Logopedia

Rozwój mowy w poszczególnych latach życia dziecka

Początek rozwoju mowy u człowieka rozpoczyna się z chwilą narodzin, podczas wydania tzw. pierwszego krzyku, następnie zaś z chwilą wydawania pierwszych przedjęzykowych, niewerbalnych dźwięków, dziecko zaczyna tworzyć grunt pod późniejsze poprawne wypowiedzi. Aby rozwój mowy przebiegał poprawnie ważne jest sprawne funkcjonowanie wszystkich zmysłów, z których najważniejszy to słuch. W rozwoju mowy dziecka można wyróżnić 4…
Czytaj więcej

Dlaczego pomoc logopedy jest ważna

Co roku logopedzi w Polsce uczestniczą w Akcji – Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.  Krótka historia DBDL: Akcje te były organizowane przez Fundację Na Rzecz Dzieci Z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze od 1995 roku. Początkowo obejmowały Zieloną Górę, a później stopniowo przyłączały się placówki z całego województwa zielonogórskiego a później lubuskiego. Z każdym rokiem…
Czytaj więcej

Telewizja a zaburzenia rozwoju mowy

Okres decydujący o uczeniu się umiejętności społecznych trwa prawdopodobnie aż do trzeciego roku życia, ale najbardziej niszczycielskie skutki ma deprywacja społeczna w pierwszym roku życia dziecka. Izolacja społeczna, obojętność wypacza rozwój mózgu dziecka. Kontakt fizyczny jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka.  Dotyk odgrywa szczególną rolę w życiu nie tylko noworodków i niemowląt, ale i starszych…
Czytaj więcej