Category Archives: Poradnictwo zawodowe

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej Planowanie kariery zawodowej jest procesem długotrwałym, złożonym i dynamicznym. Długotrwałym, gdyż zapoczątkowany w okresie nauki szkolnej (wybór szkoły) kontynuowany jest w trakcie pokonywania kolejnych etapów edukacji i później podczas pracy zawodowej. Złożonym, gdyż proces planowania wymaga od nas wzięcia pod uwagę wielu czynników, z których zazwyczaj młody człowiek nie zdaje sobie sprawy.…
Czytaj więcej

Poradnik dla osób wybierających zawód

Czynniki trafnego wyboru zawodu Jedną z najważniejszych decyzji człowieka jest wybór zawodu. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie "Co będę robić w przyszłości?". Można szukać pomocy między innymi u rodziców, znajomych, doradcy zawodowego. Jednak ostateczna decyzja należy do Ciebie. Decyzja samodzielna i dobrze przemyślana może zagwarantować satysfakcję z wykonywanej pracy oraz sukces zawodowy. Zawód wybrany…
Czytaj więcej

Testy psychologiczne w poradnictwie zawodowym

Jednym z ważniejszych zadań doradcy zawodowego w trakcie udzielania porady indywidualnej jest dokonanie właściwej diagnozy zasobów zawodowych klienta. Na zasoby te składają się związane z funkcjonowaniem zawodowym umiejętności poszukującego porady, jego uzdolnienia i predyspozycje, cechy osobiste oraz dotychczasowe doświadczenie. Właściwe zdiagnozowanie tych obszarów pozwala na określenie indywidualnych możliwości klienta związanych z podjęciem pracy, podnoszeniem kwalifikacji,…
Czytaj więcej