Czytelnia

Przyczyny i rodzaje upośledzenia umysłowego

Upośledzenie umysłowe występuje u ok. 3% populacji ludzkiej, jest ono pojęciem ogólnym dla wszystkich rodzajów wrodzonego, niskiego poziomu inteligencji. Zarówno definicji oraz przyczyn upośledzenia umysłowego jest wiele, co spowodowane jest ciągłym wzrostem wiedzy na ten temat.  Ogólnie można zaobserwować trzy podejścia definicyjne: kliniczno-medyczne, praktyczne oraz psychofizjologiczno-społeczne. J. Kostrzewski określa upośledzenie umysłowe jako istotnie niższy od…
Czytaj więcej

Dlaczego pomoc logopedy jest ważna

Co roku logopedzi w Polsce uczestniczą w Akcji – Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.  Krótka historia DBDL: Akcje te były organizowane przez Fundację Na Rzecz Dzieci Z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze od 1995 roku. Początkowo obejmowały Zieloną Górę, a później stopniowo przyłączały się placówki z całego województwa zielonogórskiego a później lubuskiego. Z każdym rokiem…
Czytaj więcej

Telewizja a zaburzenia rozwoju mowy

Okres decydujący o uczeniu się umiejętności społecznych trwa prawdopodobnie aż do trzeciego roku życia, ale najbardziej niszczycielskie skutki ma deprywacja społeczna w pierwszym roku życia dziecka. Izolacja społeczna, obojętność wypacza rozwój mózgu dziecka. Kontakt fizyczny jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka.  Dotyk odgrywa szczególną rolę w życiu nie tylko noworodków i niemowląt, ale i starszych…
Czytaj więcej

Testy psychologiczne w poradnictwie zawodowym

Jednym z ważniejszych zadań doradcy zawodowego w trakcie udzielania porady indywidualnej jest dokonanie właściwej diagnozy zasobów zawodowych klienta. Na zasoby te składają się związane z funkcjonowaniem zawodowym umiejętności poszukującego porady, jego uzdolnienia i predyspozycje, cechy osobiste oraz dotychczasowe doświadczenie. Właściwe zdiagnozowanie tych obszarów pozwala na określenie indywidualnych możliwości klienta związanych z podjęciem pracy, podnoszeniem kwalifikacji,…
Czytaj więcej

Barwy psychoterapii – PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE

Stowarzyszenie INTRO: Jak wygląda terapia w nurcie psychodynamicznym? Andrzej Trzęsicki: Psychoterapię psychodynamiczną odbywa się zazwyczaj w gabinecie psychoterapeuty, sesja trwa najczęściej 45-50 minut, ale są pacjenci, którzy potrzebują krótszych sesji. Zdarza się też, że sesje odbywają się w domu pacjenta bądź innych pomieszczeniach szpitalnych. W tygodniu odbywa się jedna, maksymalnie trzy lub cztery sesje. Czas…
Czytaj więcej

Uzależnienia wśród młodzieży

Kiedy niespodziewanie okazuje się, że dziecko ma kontakty z narkotykami lub alkoholem, jest to dla większości rodziców spory szok. W tak trudnych momentach, zazwyczaj reagujemy spontanicznie, niespecjalnie zastanawiając się nad tym, co chcemy powiedzieć. Na początku są emocje: troska, lęk, przerażenie, gniew, irytacja, smutek, rozczarowanie, bezsilność... To pierwsze reakcje, zupełnie zresztą naturalne, gdy kochana przez…
Czytaj więcej