Q?

Czy można dostać zwolnienie lekarskie od psychologa?

A.

Nie. Podobnie jak w przypadku leków, uprawnienia do wydawania zwolnień lekarskich mają wyłącznie lekarze. Psycholog nie jest lekarzem, więc nie wydaje zwolnień.

Q?

Czy psychoterapeuta zapisuje leki?

A.

Nie. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do zapisywania leków ani wiedzy o ich działaniu. Wyjątek stanowią osoby, które są równocześnie psychiatrami i psychoterapeutami.

Q?

Psychoterapia indywidualna czy terapia par – jak wybrać?

A.

Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta, ponieważ problem może dotyczyć jednej z osób lub relacji między nimi. Niekiedy istnieją dwa lub więcej problemów – relacyjne i indywidualne (nierzadko po obu stronach). W przypadku wątpliwości najlepiej umówić się z terapeutą na konsultację pary – podczas rozmowy na temat oczekiwań i celów każdej ze stron dość szybko ujawnia się specyfika problemu co pozwala ustalić formę terapii.

Q?

Na czym polega psychoterapia?

A.

Psychoterapia to cykl spotkań terapeuty z klientem. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Klient określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii, jest też odpowiedzialny za własne zaangażowanie oraz tempo pracy. Terapeuta przy pomocy profesjonalnych i celowych działań – pytań, wypowiedzi, zadań, proponowanych doświadczeń, komentarzy czy własnych reakcji wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do celu.

Q?

Kto może korzystać z psychoterapii?

A.

Decyzję o podjęciu terapii podejmuje klient w konsultacji z terapeutą.

Q?

Ile trwa psychoterapia?

A.

Czas trwania terapii jest uzależniony od jej celu, oczekiwań klienta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Można powiedzieć, że im szerszy problem i bardziej dogłębne podejście tym dłuższa terapia. Psychoterapię można podzielić na krótkoterminową – trwającą od kilku do trzydziestu spotkań, oraz długoterminową – powyżej trzydziestu spotkań. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Przeciętny proces terapeutyczny trwa od roku do dwóch lat, ale bywają też klienci uczestniczący w terapii powyżej 5 lat (dotyczy pracy nad głębokimi problemami, najczęściej w podejściu psychodynamicznym). Jedna sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.

Q?

Czym się zajmuje psychoterapeuta, psychiatra, psycholog?

A.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne lub inne o kierunku humanistycznym, oraz kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Przygotowanie zawodowe psychoterapeuty obejmuje też jego własną psychoterapię oraz superwizję – monitorowanie własnej pracy u doświadczonego terapeuty.

Psychiatra to lekarz, który po ukończeniu studiów medycznych uczestniczył w licznych stażach z zakresu psychiatrii i po zdaniu egzaminu uzyskał tytuł specjalisty – psychiatry.

Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra psychologii. Jeśli po ukończeniu studiów kontynuuje naukę w zakresie zastosowań klinicznych psychologii, po ukończeniu licznych staży i zadaniu egzaminu uzyskuje tytuł psychologa klinicznego (specjalisty psychologii klinicznej).

W związku z różnym przebiegiem kształcenia tych trzech specjalistów w różny sposób stosuje swoją wiedzę i ma inne uprawnienia. Psychiatra w głównej mierze zajmuje się farmakoterapią czyli zastosowaniem leków w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Psycholog posiada wiedzę kliniczną i specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz poradnictwie. Psychoterapeuta ze względu na osobiste i profesjonalne przygotowanie prowadzi psychoterapię. Ważne jest zrozumienie różnic między tymi specjalistami, aby od terapeuty nie oczekiwać testów psychologicznych, od psychologa leków, a od psychiatry psychoterapii.

Q?

Zasady obowiązujące podczas terapii – co to jest kontrakt terapeutyczny?

A.

Po wstępnych konsultacjach obejmujących od jednego do trzech spotkań, klient i terapeuta zawierają ustnie kontrakt terapeutyczny zawierający zasady obowiązujące podczas terapii. Kontrakt obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których klient jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Q?

Anonimowość, dyskrecja – jak są chronione dane osobowe klienta?

A.

Terapeuta zwykle nie potrzebuje danych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu – terapeuta nigdy nie świadczy w sprawach klientów.

Q?

Czym się różni konsultacja terapeutyczna od psychoterapii?

A.

Konsultacja terapeutyczna jest to spotkanie mające dwa cele – ustalenie czy klient decyduje się na pracę nad sobą wg ustalonych zasad oraz czy terapeuta podejmuje się pracy nad celem ustalonym przez klienta. Spotkania te służą wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących tych dwóch kwestii. W ramach konsultacji klient może też uzyskać informacje dotyczące możliwych form i specyfiki leczenia lub pomocy terapeutycznej. Terapia rozpoczyna się w chwili ustalenia i zaakceptowania przez obie strony kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania zawartego w nim celu.