Zespół

Nasz Zespół

 • Izabela Łącka

  WYKSZTAŁCENIE Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (ukończone na Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim). Odbyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które zostało zakończone państwowym egzaminem certyfikującym (z ramienia Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii). Podjęłam również dodatkowe szkolenia…
 • Beata Gruszczyńska

  WYKSZTAŁCENIE Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie oraz kurs Psychoterapia Praktyczna w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Ukończyłam czteroletnie, podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń…
 • Marzena Zięba

  Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, dodatkowo ukończyłam tam Studium Pedagogiczne, dzięki czemu uzyskałam uprawnienia  do pracy z dziećmi. Fascynacja słowem i wyrażaniem siebie za pomocą mowy popchnęły mnie do tego aby poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii. Jest to nauka o…
 • Kinga Pałka

  Pracuje w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, z wykorzystaniem konkretnych technik, które są bardzo skuteczne i dają szybkie rezultaty. Ukończyłam Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie; I, II stopień Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Denisona – gimnastyka mózgu, oraz Szkolenie…