Zespół

Nasz Zespół

  • Beata Gruszczyńska

    WYKSZTAŁCENIE Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie oraz kurs Psychoterapia Praktyczna w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Aktualnie uczestniczę w czteroletnim, podyplomowym szkoleniu psychoterapeutycznym organizowanym…
  • Marzena Zięba

    Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, dodatkowo ukończyłam tam Studium Pedagogiczne, dzięki czemu uzyskałam uprawnienia  do pracy z dziećmi. Fascynacja słowem i wyrażaniem siebie za pomocą mowy popchnęły mnie do tego aby poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii. Jest to nauka o…
  • Kinga Pałka

    Pracuje w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, z wykorzystaniem konkretnych technik, które są bardzo skuteczne i dają szybkie rezultaty. Ukończyłam Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie; I, II stopień Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Denisona – gimnastyka mózgu, oraz Szkolenie…