Psychoterapia dorosłych

Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc dla osób, które:

 • doświadczają trudności w życiu osobistym( problemy małżeńskie, wychowawcze, rodzinne)
 • nie radzą sobie ze stresem, napięciami życia codziennego
 • mają trudności emocjonalne ( długofalowy smutek, napady złości, agresji, stany lękowe)
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • doświadczają trudności w życiu obecnym z powodu przeżyć z przeszłości
 • przeżywają cierpienie związane ze śmiercią bliskich osób, chorobą
 • nie potrafią budować satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
 • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym i nie radzą sobie w życiu obecnym ( DDA- dorosłe dzieci alkoholików)
 • zagubiły sens życia
 • mają poczucie wypalenia
 • doświadczają trudności z podejmowaniem decyzji
 • dążą do lepszego poznania siebie i swoich możliwości
 • chcą się rozwijać w kierunku autonomii
 • pragną odkryć potencjał własnych możliwości

 

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (1-3 spotkań)

Konsultacje i porady to propozycja dla osób poszukujących rozmowy i informacji w związku z przeżywanymi wątpliwościami, które dotyczą ich własnej sytuacji bądź sytuacji osób bliskich. Porady mogą mieć charakter psychoedukacyjny. Terapeuta rozmawiając z klientem służy swoją wiedzą oraz rozeznaniem w istniejących metodach pomagania, co umożliwia klientowi uzyskanie pomocy adekwatnej do zgłaszanych potrzeb (nie zawsze jest to psychoterapia).

Cena konsultacji: 50 min – 100 zł

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jest to cykl spotkań mających na celu pomoc i wsparcie klienta w nagłej, trudnej sytuacji kryzysu życiowego lub rozwojowego. Interwencja taka może być przydatna w radzeniu sobie z problemami życiowymi i osobistymi, takimi jak: śmierć bliskiej osoby, rozwody i kryzysy małżeńskie, przemoc w rodzinie, długotrwałe bezrobocie, przewlekłe choroby somatyczne, niepełnosprawność, poronienie, nagła choroba, gwałt, wypadek czy utrata pracy. Częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłaszanych potrzeb klienta oraz jego aktualnej sytuacji.

Cena jednej sesji interwencyjnej: 50min – 100 zł

 

SESJA TERAPEUTYCZNA

Trwa zwykle od 6 miesięcy do kilku lat, ukierunkowana jest na osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i funkcjonowaniu, czego można dokonać jedynie poprzez głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego). Długoterminowy kontakt z terapeutą umożliwia klientowi przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, poszerzenia świadomości siebie oraz własnych zasobów i ograniczeń. Dzięki terapii zmniejsza się lęk, poczucie zranienia, ustępują objawy somatyczne, co przyczynia się do osiągnięcia równowagi psychicznej i skuteczniejszego radzenia sobie z problemami życia codziennego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub częściej. Długość trwania psychoterapii i częstotliwość sesji zależy od charakteru problemów i celów psychoterapii, a także możliwości pacjenta.

Cena jednej sesji: 50 min – 100 zł

Comments are closed.