WYKSZTAŁCENIE

Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (ukończone na Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim). Odbyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które zostało zakończone państwowym egzaminem certyfikującym (z ramienia Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii). Podjęłam również dodatkowe szkolenia dotyczące problematyki uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Jestem także coachem (VCC), odbyłam podyplomowe pedagogiczne studia kwalifikacyjne (na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Systematycznie uczęszczam na szkolenia, konferencje, by podnosić swoje kompetencje, a tym samym świadczyć jak najwyższą jakość usług.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Swoje doświadczenie zawodowe budowałam początkowo w pracy z dziećmi i młodzieżą (współpracowałam z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domem Dziecka w Bochni, Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku). Obecnie pracuję z osobami wykluczonymi społecznie, z osobami uzależnionymi, nadużywającymi czy eksperymentującymi z alkoholem, narkotykami, lekami, a także grającymi hazardowo. Prowadzę konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy. Mam doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą. Pracuję zarówno w kontakcie indywidualnym, prowadzę grupy terapeutyczne i szkolenia tematyczne.

Najważniejszym w pracy jest dla mnie indywidualne podejście do każdej Osoby, która zgłasza się do mojego gabinetu. Staram się stworzyć przestrzeń, która pozwoli doświadczyć spotkania z samym sobą i wejść na drogę rozwoju.