Pracuje w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, z wykorzystaniem konkretnych technik, które są bardzo skuteczne i dają szybkie rezultaty.
Ukończyłam Kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie; I, II stopień Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Denisona – gimnastyka mózgu, oraz Szkolenie dla realizatorów Terapii ręki. Nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach.
Obecnie pracuje jako psycholog dziecięcy w Centrum Psychologiczno- Logopedycznym „Dobra Terapia”, w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, oraz jako psycholog orzecznik w Powiatowym Związku Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Zajmuje się diagnozą i poradnictwem psychologicznym, prowadzę terapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży, terapię zajęciową dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, oraz warsztaty psychologiczne.
Konsultacja psychologiczna, to zwykle od 1-3 spotkań. Celem spotkań jest określenie charakteru problemów, trudności dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Czasem nie do końca umiemy nazwać problem, ale czujemy, że coś jest nie tak, także, kiedy Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – zadzwoń i umów się na konsultację by ustalić jakiej formy pomocy twoje dziecko potrzebuje najbardziej.

W swojej pracy przestrzega standardów zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa
Zajmuje się:
• zaburzeniami lękowymi (fobie, lęk społeczny, zab. obsesyjno-kompulsywne - nerwica natręctw, zespół stresu pourazowanego - PTSD),
• zaburzeniami i problemami osobowościowymi,
• zaburzeniami zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, mutyzm wybiórczy),
• zaburzeniami rozwoju u dzieci i młodzieży (autyzm, zespół Aspergera),
• pomocą dzieciom i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, szkolnymi, w relacjach rówieśniczych, z nieśmiałością,
• pomocą i wsparciem dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej (rozwodu, utraty pracy, choroby, żałoby, mobingu),
• pracą indywidualną nad rozwojem osobistym (rozszerzaniem samoświadomości, asertywnością, rozwojem umiejętności społecznych),
• prowadzeniem warsztatów psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
• psychoedukacją rodziców

Additional Info