WYKSZTAŁCENIE

  • Psycholog. Uzyskałam dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna).
  • Psychoterapeuta. Umiejętności terapeutyczne zdobywam podczas procesu certyfikacji na Psychoterapeutę i Doradcę Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz podczas innych szkoleń z zakresu psychoterapii systemowej, diagnozy psychologicznej, pracy z ciałem, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz zarządzania stresem.
  • TRE® Provider (nr certyfikatu 008/2018/JW). Posiadam uprawnienia do stosowania metody TRE® (Tension & Trauma Release Exercises) jako skutecznego narzędzia do pracy z traumą, uwalniania napięcia, stresu i emocji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od kilkunastu lat zawodowo zajmuję się psychologią. Aktualnie pracuję w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Swoje doświadczanie zawodowe zdobywałam w wojsku oraz prowadząc prywatną praktykę psychologiczną. Pracuję w podejściu systemowym oraz wykorzystuję metody pracy z ciałem. Zajmowałam się diagnozą psychologiczną. Wspierałam osoby, które zmagały się z trudnymi doświadczeniami, chciały lepiej zrozumieć siebie i polepszyć swoje relacje z innymi lub poszukiwały sposobów wykorzystania własnego potencjału do realizowania założonych celów, sięgania po lepsze rozwiązania. Prowadziłam szkolenia dla żołnierzy, ratowników medycznych i lekarzy.

STANDARD PRACY:
W swojej pracy staram się spojrzeć na człowieka z różnych perspektyw, jako część większej całości i dostrzec jakie zależności wpływają na jego relacje z innymi ludźmi i ze światem. Patrzę na człowieka jako jedność ciała, umysłu i duszy. Bazując na zasobach (możliwościach) jakie posiada dana osoba, pomagam jej odnaleźć równowagę w życiu, rozwijać własny potencjał i odkrywać nowe możliwości.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i dbam o przestrzeganie standardów etycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Stowarzyszenia TRE®.
Pracuję z osobami dorosłymi i parami.

Zapraszam do kontaktu: tel. 698 054 637