Poradnictwo zawodowe

Ideą poradnictwa zawodowego jest niesienie pomocy i dbanie o dobro klienta w podejmowaniu decyzji edukacyjnej i zawodowej poprzez rozpoznanie własnego potencjału.

W warunkach konkurencyjnego rynku pracy, bardzo ważną umiejętnością jest podejmowanie właściwych decyzji w swoich sprawach zawodowych dotyczących wyboru zawodu, miejsca pracy, kierunku i poziomu dalszego kształcenia się czy doskonalenia już nabytych umiejętności.

Poradnictwo zawodowe polega na:

  • badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,
  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu.

Zapraszamy klientów indywidualnych, zarówno młodzież jak i dorosłych. Współpracujemy ze szkołami i urzędami pracy w ramach grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń.