Psychologia dzieci i młodzieży

Zgłoś się do nas w sytuacji, gdy:

 • twoje dziecko opuściło się w szkole, przestało się uczyć lub chodzić do szkoły
 • dziecku grozi wydalenie ze szkoły, do której uczęszcza
 • dziecko jest agresywne
 • dziecko jest nadpobudliwe, nie potrafi na niczym skupić swojej uwagi
 • dziecko jest wycofane, apatyczne
 • dziecko ma kontakt z używkami
 • dziecko nie chce nawiązywać kontaktu z Rodzicami, udziela zdawkowych odpowiedz, trudno uzyskać od niego jakieś informacje
 • dziecko jest bardzo nieśmiałe, nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami
 • dziecko jest wykluczone przez grupę rówieśniczą, również z powodu dobrych wyników w nauce
 • nie jesteś pewien jakie metody wychowawcze zastosować wobec dziecka
 • nie wiesz jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją
 • sposoby do których uciekałeś się do tej pory nie skutkują

W ofercie między innymi:

 • diagnoza (badanie psychologiczne):
  • ocena dojrzałości szkolnej
  • określanie potencjału intelektualnego dziecka
  • diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych
 • opiniowanie
 • pomoc psychologiczna i psychoterapia młodzieży
 • poradnictwo psychologiczno - wychowawcze dla rodziców.

Zapraszam rodziców i dzieci.